Priser

Enhver kunde har ulikt behov, og vi må i de fleste tilfeller ha mer
informasjon for å kunne gi deg et godt estimat på vårt honorar.
Vi tilbyr både timepris og fastpris, og lager et tilbud tilpasset ditt behov.
Vi kan nærmest garantere at vi er svært konkurransedyktige på pris i forhold
til våre konkurrenter, så her er det bare å ta kontakt.

VI TAR UTGANGSPUNKT I FØLGENDE PRISRATER

- Regnskapsrelaterte tjenester:

700,- pr time

- Årsoppgjør/konsulenttjenester fra:
880,- pr time

- Fastpriser fra:
5 000,- pr år

*oppgitte priser er eks. mva

TA KONTAKT I DAG FOR ETT GODT PRISTILBUD

Kontakt

Besøksadresse Oslo

+47 993 62 917

Schweigaards gate 42

0191 Oslo


post@millor.no